Der stilles større og større krav til styring af mellemstore og store byggepladser samt byggepladser, der er placeret i områder, hvor det kan være svært at håndtere logistikken knyttet til byggepladsen, fx i tæt bebyggelse. Derfor bliver indretning og drift af byggepladsen i stigende grad udbudt som selvstændig entreprise.

Byggepladsentreprenøren bliver ansvarlig for opsætning, drift og afrigning af byggepladsen. Hovedelementerne i en byggepladsentreprise er ofte: Opsætning og rengøring af kontorer og mandskabsfaciliteter ● Dimensionering og opsætning af byggestrøm og byggelys ● Opsætning af hegn og byggepladsskilte ● Opsætning af nødhjælpscontainere ● Vagt og sikring ● Styring af affaldshåndtering ● Logistikhåndtering, herunder program til styring af logistik.

 

smartBYG er netop et program, der er udviklet specifikt til at styre byggepladsens logistik. Via internettet er det muligt at styre byggepladsens ressourcer online, fx booking af vareleverancer, mødelokaler, mandskabsressourcer, materiel mv. Kort sagt. Enhver ressource, hvad enten det drejer sig om mennesker, leverancer eller materiel, som bygherre ønsker knyttet til et bookingsystem, kan oprettes som ressourcer i systemet. smartBYG giver tillige mulighed for at afrapportere tidsforbrug af ressourcer, fx snerydning eller vanding af byggepladsveje.

smartBYG er derfor et værktøj, der, i fællesskab med medarbejderne, bl.a. kan sikre at alle leverancer til og fra byggepladsen koordineres. Derved bliver denne del af logistikarbejdet langt mere struktureret og transparent, hvilket er med til at skabe en bedre ressourcestyring og dermed større sikkerhed og et bedre arbejdsmiljø på pladsen. Desuden undgår bygherre at genere nærområdet; fx ved at byggepladstrafikken fylder hele vejnettet omkring bygge
pladsen.

 

smartBYG tilpasses den enkelte byggeplads i forbindelse med at pladsen oprettes i systemet. Efterfølgende kan byggeledelsen selv konfigurere byggepladsen i systemet, fx oprette nye ressourcer, skrive nyheder til forsiden lign., således at smartBYG hele tiden er opdateret og dermed fungere som byggepladsens naturlige omdrejningspunkt i arbejdet med byggepladslogistik.

 

Og har byggeledelsen ikke selv en medarbejder til at varetage logistikarbejdet, herunder at opdatere smartBYG, så kan CP selvfølgeligt hjælpe med dette.

smartBYG fungerer i hverdagen ved, at byggepladsens entreprenører - efter de er blevet oprettet i systemet - selv sørger for at lægge de logistikopgaver ind i systemet, som byggeledelsen har besluttet skal styres via den fælles logistikplatform.

Det er også entreprenørerne selv, der i fællesskab opretter byggepladsens leverandører i systemet. Det sker i form af elektroniske invitationer, der via e-mail sendes til leverandørerne første gang de knyttes til en aktivitet i systemet.

smartBYG er et brugerdrevet logistikværktøj, der, sammen med byggepladsens medarbejdere, på nem og intuitiv vis, kan hjælpe byggeledelsen og entreprenørerne med at opnå en succesfuld logistikstyring, der er til gavn for alle medarbejde med gang på byggepladsen. pladsen.